Van de voorzitter

Beste leden van VV Kwadijk,

Langs deze weg wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn beslissing dat ik bij de aankomende Algemene Ledenvergadering mijn functie als voorzitter van de VV Kwadijk neerleg.

Het is niet van de ene op de andere dag, want ik speelde al een tijdje met deze gedachte. Het zijn uiteindelijk voor mij meerdere factoren geweest die voor mij doorslaggevend waren om te stoppen met het voorzitterschap.

Ik had mij wel voorgenomen dat ik deze beslissing zou nemen als het kunstgrasveld gerealiseerd zou zijn. Dit is nu het geval en zoals nu al merkbaar is heeft het de club een enorme boost gegeven. Ledengroei van 30-35 nieuwe leden. Aanmelding van een nieuw senioren zondag team. Uitbreiding jeugdelftallen etc.etc.

Ik ben ook trots op iedereen binnen de club die zijn steentje heeft bijgedragen tot de realisatie van het kunstgrasveld. Achter de schermen is er heel veel energie ingestoken door zowel mensen binnen en buiten de club en niet te vergeten de politiek binnen Kwadijk . Dat heeft er toe geleid dat dit “project”ook in gezamelijkheid tot een goed einde is gebracht.

Ik ben ook de vele sponsoren/bedrijven en vrijwilligers dankbaar dat zij door hun inbreng, inzet en bijdragen dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Ik ontkom er niet aan om  één persoon in het bijzonder te vermelden, zonder daarbij anderen te kort te willen doen.

Peter Waaksma van Kwadijkbouw heeft er toch vele uurtjes ingestoken met middelen, materiaal en manuren. Hij was de drijvende kracht achter de klusdagen. Dit was niet omdat hij er beter van werd, maar omdat hij een echt VV Kwadijk clubhart heeft.

Ik heb ook een VV Kwadijk clubhart en zal mij in de toekomst ook voor de club blijven inzetten. Ik ben niet een voorzitter geweest die in net pak rondliep, maar stond achter de bar of de frituur, was scheidsrechter, trainer, coach en was er op de klusdagen. Dat alles omdat ik het leuk vond om te doen en het gezellig was met de mensen om mij heen.

Ik zal scheidsrechter voor de club blijven, inspringen bij kantinewerkzaamheden en op klusdagen. Ik heb nog wel één belofte gedaan en dat is dat ik het bord van de Club van Honderd dit seizoen weer vol ga krijgen. Dus hou er maar rekening mee dat ik bij jullie op de lijn zal komen. Ik wens iedereen nog heel veel sportplezier toe bij VV Kwadijk!

Groetjes, Eric Binkhuysen