Toekomstplannen Kwadijk

Dinsdag 15 oktober 2013 was D-day voor VV Kwadijk. In de Raadsvergadering van de gemeente Oosthuizen zou de beslissing vallen over het al dan niet doorgang vinden van de aanleg van een heel kunstgrasveld.

Met een hele delegatie vanuit onze VV Kwadijk hadden wij bezit genomen van de Raadszaal. Uit alle geledingen van de club waren er vertegenwoordigers aanwezig in het tenue van VV Kwadijk. Het was prachtig om te zien en langs deze weg ook mijn dank voor jullie morele steun!

Met een aantal mensen zijn we al heel lang bezig geweest om kunstgras in Kwadijk te krijgen. We hadden al een sessie gehad over een half veld begin juni en uiteindelijk kwam er het voorstel van het College (Burgemeester en wethouders) om de Raad te adviseren om VV Kwadijk van een heel kunstgrasveld te voorzien.

Ik wil de Raadsleden van Kwadijk langs deze weg bedanken voor hun steun, bijdrage en advies om dit tot een goed einde te brengen.

Ook de wethouder Habold bedankt voor zijn objectieve benadering, inzet en zowel de positieve als negatieve  afwegingen die hij gemaakt heeft vwb. de haalbaarheid van een heel kunstgrasveld tbv. de VV Kwadijk.

Uiteindelijk is die steun en het vertrouwen van de Raad gekomen met een positieve stemming; 7 voor en 5 tegen.

Langs deze weg namens de gehele VV Kwadijk een dankwoord aan het College en de Raad voor het gestelde vertrouwen.

Natuurlijk is het van levensbelang voor de club dat wij de beschikking krijgen over een heel kunstgrasveld, echter de positieve werking hiervan gaat verder dan alleen het clubbelang.

Immers nu kunnen we onze schouders zetten onder het volgende project om van onze kantine een onderkomen te maken, waarin alle verenigingen van Kwadijk en de bewoners van de kern  Kwadijk een thuis kunnen vinden.

Maw. wij zijn er nog lang niet maar het heeft mij wel een positieve boost gegeven om mijn energie daar nu in te steken.

De eerste aanzet zal zijn op initiatief van de VV Kwadijk alle verenigingen en de OBS Pr. Beatrix uit te nodigen om met elkaar van gedachten te wisselen hoe wij  invulling kunnen geven aan de sociale component in de kern Kwadijk dmv van het gebruik  van de kantine (Buurthuisuitstraling)  en ons sportcomplex.

Vervolgens zullen wij met elkaar afspraken moeten maken hoe wij invulling zullen gaan geven aan de zelfwerkzaamheid om e.e.a te gaan realiseren, want één ding is zeker; Wij moeten met z’n allen de handen ineen slaan om dit tot een succes te maken.

Ik ben daar zeker bereid in om het voortouw te nemen, maar wij als bestuur van VV Kwadijk kunnen dat niet alleen. Daar hebben wij jullie hulp hard bij nodig.

Laat jullie gedachten eens de vrije loop hoe wij dmv. acties/ loterijen e.d. geld kunnen genereren om daarmee een bijdrage te leveren aan de bouw/verbouw van onze huidige kantine tot kantine/buurthuis.

Ik heb bv al een idee om in het voorjaar na afloop van het seizoen een dag te organiseren met daarin een prutrace, politiehonden/paardendemo en als aflsuiting een loterij met “waar schijt de koe”.

Dus mail mij jullie ideeën en eventuele inbreng zodat ik dat kan meenemen.

Wij gaan met z’n allen voor een mooie club en een leefbare kern Kwadijk!

 

Een trotse voorzitter

Eric Binkhuysen