Schouders eronder voor het kunstgras!

Vandaag zaterdag 14 december 2013 was de aftrap voor een serie klusdagen op ons sportcomplex hetgeen uiteindelijk moet gaan resulteren in een mooi kunstgrasveld.

Onder de bezielende leiding van Peter Waaksma, van timmer-en aannemersbedrijf Kwadijkbouw, die vanuit de club Kwadijk het hele project zal begeleiden, werd er vandaag een aanvang gemaakt.

Top dat er zoveel vrijwilligers in de stromende regen acte de préséance gaven!

Dan onze logistieke ploeg, Harry Tiepel en Cor Mud, die de natte en verkleumde mannen regelmatig op koffie, koek en broodjes  trakteerden. Top Harry en Cor, bedankt!

Zonder de vrijwilligers tekort te willen doen wil ik toch een bijzonder dankwoord doen aan Nico Jonk, van Aannemersbedrijf en Grondverzet Jonk. Hij heeft toch maar mooi zijn machines ter beschikking gesteld om het zware werk op te knappen. Dit scheelt de vrijwilligers een hoop tijd en kracht.

Als vandaag een voorbode mag zijn van wat ons nog te wachten staat op de overige geplande klusdagen, dan spreek ik als voorzitter mijn waardering uit voor jullie allemaal die op deze wijze de club een warm hart toedragen.

Allemaal super bedankt!!

Jullie voorzitter,

Eric Binkhuysen