Padelbericht

Zoals de meesten van jullie wellicht gelezen hebben is de gemeente Edam/Volendam na bijna 1 ½ jaar bereid om ons 4 padelbanen aan te laten leggen op de oefenhoek van de SV Kwadijk. De ligging is prachtig. Je speelt midden in de natuur met uitzicht op de weilanden. We gaan nu de directe omgevingsvergunning aanvragen en komen dan in het stadium van de aanleg.

Daarom het we voor dit moment gekozen om met jullie om de tafel te gaan zitten  zodat de toekomstige leden inspraak hebben bij de uitwerking van de plannen. Misschien zijn er onder jullie die meer ervaring hebben met allerlei zaken zoals een baanbespreek systeem, entree systeem bij de poort, competitie, contributie ,etc.

We hebben 2 data uitgekozen  te weten: 16 en 18 juli a.s.,  in het clubhuis, Reinoud van Brederodestraat 9 Kwadijk, om 19.30 uur, om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven mee te denken. Er is genoeg om over te praten.

We zien jullie graag op één van de genoemde data, dus noteer de datum.

Met groeten Jaap Bouwes, initatiefnemer namens de SV Kwadijk.

U kunt zich nog opgeven als aspirant lid via padelkwadijk@hotmail.com  

Des te meer leden, des te sterker we staan naar de gemeente toe.