Overschrijven of stoppen

Wat te doen bij overschrijven of stoppen?

Overschrijving naar andere club.

Ik hoop het niet, maar er zullen ongetwijfeld weer leden kiezen voor een andere club. Dit moet dan gebeuren aan het einde van het seizoen. De uiterste datum is 15 juni 2014.

Doe het voor deze datum, zodat ik het niet op de laatste dag hoef  te regelen.

Zorg er voor dat je alle openstaande boetes en je contributie betaald hebt, anders verleent het bestuur geen medewerking aan de overschrijving.

Ten slotte wens ik je een goede voetbaltijd bij je nieuwe vereniging toe.

Het overschrijvingsformulier kan ook gedownload worden op de website :

www.vvkwadijk.nl onder clubinfo.

De ledenadministrateur, Harry Tiepel.tel : 0299-775235

Stop je helemaal met voetballen  doe dit dan schriftelijk of via

e-mail : htiepel@chello.nl