NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VOORZITTER, ERIC BINKHUYSEN

Kwadijk 11 januari 2014

Iedereen van harte welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Alweer een jaar voorbij. Het lijkt alsof het steeds sneller gaat, tenminste dat gevoel heb ik. Het lijkt zo kort geleden dat ik hier stond met mijn nieuwjaar speech van 2013.

Er is weer veel gebeurd sinds die tijd. Ik weet dat ik toen sprak over het feit dat wij als vereniging bij aanvang van het seizoen 2012-2013 geen vlekkeloze start hadden meegemaakt vwb de bespeelbaarheid van onze velden. Dat het nodig tijd werd voor kunstgras. Vervolgens hebben wij ons daar als vereniging hard voor gemaakt. Hebben het verzoek ingediend bij de gemeente. Hebben spreektijd gekregen in de Raadsvergaderingen en zijn daar als club fysiek aanwezig geweest. Hebben als voetbal met de Dorpsraad en de politiek binnen Kwadijk om de tafel gezeten. Kortom we hebben er met z’n allen veel tijd en energie ingestoken het afgelopen jaar.

Hierbij wil ik wel opmerken dat de steun die wij kregen vanuit eerdergenoemde politiek en dan met name van ; Age Waaksma, Wilma Bodeke, Frans Visser en niet te vergeten dhr. Habold cruciaal is geweest. Bijzonder in deze was dat Frans Visser in zijn partij ”Het buitenbeentje” vormde en als enige vóór stemde.

Ik ben er van overtuigd dat wij door deze gezamenlijke betrokkenheid en inzet het voor elkaar gekregen hebben dat de Raad uiteindelijk in een hoofdelijke stemming het groene licht gaf voor een heel kunstgrasveld ipv. een half kunstgras trainingsveld. Half april 2014 gaat er dus daadwerkelijk een begin worden gemaakt met de aanleg van een kunstgrasveld, waar wij in het nieuwe seizoen 2014-2015 gebruik van kunnen gaan maken.

Het is niet zo dat dit kunstgrasveld er met een vingerknip zal liggen. E.e.a. heeft te maken dat in het kader van bezuinigingen de bekende vinger op de knip ging en dat wij als vereniging ons hebben verplicht om met zelfwerkzaamheid, sponsoren en inzet van vrijwilligers de kosten zo laag mogelijk moeten zien te houden.

Onder de bezielende leiding van Peter Waaksma van Timmer en Aannemersbedrijf Kwadijkbouw zijn wij na diverse oproepen voortvarend van start gegaan en tot nu toe in 4 weekenden begonnen met het bouwrijp maken van het B veld en de voormalige tennis. Het resultaat is goed te zien. Eén kale bende…

Vrijwilligers uit alle geledingen van de club en dorpsbewoners hebben zich de afgelopen periode van hun beste kant laten zien waarvoor oprechte dank.

Vandaag nog is er hard gewerkt door 20-25 vrijwilligers. Mooi is dan om te zien en te horen dat als je daartussen staat de jongens van de Zondag 3 elkaar in de maling nemen met grappen en grollen, maar ze zijn wel bezig in de stromende regen. Mooi is ook te zien dat de toekomst van de club , vandaag was dat de B1, hun bijdrage hebben geleverd.

Maar zonder de hulp van bedrijven die ieder op hun manier hun bijdrage leveren waren we nu nog niet zo ver geweest. Met dank aan Nico Jonk van Jonk infra, Giel Havik van handelsonderneming Havik, Cees Buurs van Buurs Zonwering, Hans Buskermolen van Installatiebureau Buskermolen, Robin vd Velde en alle andere bedrijven en mensen die ik misschien vergeten ben. Want zonder de inzet van deze bedrijven en vrijwilligers gaat het ons niet lukken om het voor elkaar te krijgen. En we zijn er natuurlijk nog niet en daarom spreek ik hier de hoop uit dat jullie je allemaal willen blijven inzetten voor de tot standkoming van ons kunstgrasveld, zodat wij aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen zeggen dat wij voor de club Kwadijk weer een mijlpaal hebben bereikt in de historie van de club door deze gezamenlijke inzet. In de wandelgangen heb ik al gehoord dat er in Purmerend en omstreken gesproken wordt over het feit dat Kwadijk het voor elkaar heeft gekregen om een kunstgrasveld aan te laten leggen

In 2013 zijn er weer leuke dingen geweest. Mooie toernooien voor de jeugd in Hamont, minder groots als voorgaande jaren, maar niet minder gezellig!

Werd er weer een jeugdclinic georganiseerd door Ron Smet samen met Dirk Ontijt en wederom een bijdrage van vrijwilligers. Er waren pannenkoeken, er was patat en andere snacks, kortom het was weer een succes.

Hierbij is ook weer de bijdrage van de Club van 100 van groot belang geweest om e.e.a. mogelijk te maken. Het bezoek van de jeugd aan de interland Nederland Italië in de Arena was ook een groot succes.

De Jeugddag werd weer georganiseerd en het was allemaal weer top geregeld onder de bezielende leiding van Peter Janneman en Jeroen Berg. Met de afsluitende prima BBQ van Catering Kok aan Huis Thi Yong Chen, ook een Club van 100 donateur.

Op dit moment loopt nog het Ricoh zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd, ook een prima initiatief waar wij als Kwadijk goed in zijn vertegenwoordigd met onze jeugd.

Ik wilde nog even speciale aandacht voor onze B1 vragen. Aan het begin van het seizoen was dat een elftal wat het Jeugdbestuur hoofdbrekens bezorgde, niet genoeg spelers, geen vaste trainer. Als we nu na de 1e seizoenshelft kijken; voldoende gemotiveerde jongens die graag ballen, een gemotiveerde leider/scheidsrechter, Oscar Bakkum en een gemotiveerde trainer, Tidde Koster. Dit elftal staat op een eervolle 2e plaats, wat in mijn optiek eigenlijk een verdiende 1e plaats had moeten zijn. Top jongens!

Dan hadden we nog een knaller van een afsluiting in de vorm van het Veteranentoernooi 2013. Ook weer vorm gegeven door Ron Smet met de hulp van vele vrijwilligers. Het heeft geresulteerd in een prima boost voor de clubkas. Gewoon top! Dit toernooi staat ook weer op de agenda voor 2014 alsmede natuurlijk de Jeugddag.

Ook verdrietige zaken hebben zich voorgedaan in 2013. Ik denk daarbij aan het plotselinge overlijden van onze vorige voorzitter Cees Blaauboer.

Wat ook vervelend was is dat Ron Smet vanwege gezondheidsredenen heeft moeten besluiten om een stap terug te moeten doen. Wij hebben er als bestuur met Ron, zijn technische staf en de selectie in goed overleg en goede harmonie over gesproken. Vervolgens hebben wij als bestuur een beslissing genomen in het belang van de persoon Ron Smet. Dirk Ontijt heeft zich bereid verklaard om in ieder geval het lopende seizoen af te maken. Wij hebben als bestuur wel de intentie uitgesproken om Ron Smet in een andere vorm te behouden voor de club Kwadijk.

In de komende periode gaan wij ons als bestuur beraden over de toekomst vwb de selectie en doen dit in goed overleg met de trainersstaf en de selectie. Wij gaan daar zeker uitkomen. Ook al was de 1e seizoenshelft een mindere periode we kunnen dat in de 2e seizoenshelft alleen maar verbeteren, daar moeten we in geloven en daar moeten we ook voor gaan.

Onze penningmeester heeft aangegeven dat wij het seizoen 2012-2013 positief hebben afgesloten!

Onze vereniging bestaat nog steeds uit een kleine 300 leden. Het is mooi om te zien dat we steeds nieuwe aanwas krijgen bij de jeugd.

Ook de vaders krijgen het op hun heupen en hebben in een vlaag van verstandsverbijstering besloten om te gaan voetballen. Voor de lol en vooral voor de 3e helft op de zaterdag. 7 tegen 7 en er zijn al 23 aanmeldingen! Kunnen we in ieder geval een keer zeggen dat we niet kunnen!

In 2014 staat niet alleen de realisatie op de agenda van het kunstgrasveld. Ook de verbouwing/vernieuwing van onze kantine is een doel voor 2014. Het ligt in de bedoeling om de accommodatie meer het karakter te gaan geven van een Dorpshuis, waarvan meerdere verenigingen en de Prinses Beatrixschool gebruik van kunnen gaan maken. De 1e vergadering hiervoor staat al gepland op 20 januari a.s. met vertegenwoordigers van deze verenigingen en de school.

Betrokkenheid zal hier cruciaal zijn om tot een mooi eindproduct te komen, nl. een multifunctionele accommodatie

Betrokkenheid…. Ik vind dat wel een mooi woord. Er zit heel veel in. Betrokkenheid heeft niets te maken met de hoeveelheid tijd. Betrokkenheid is hetgeen je doet als bestuurslid van een club. Betrokkenheid is het zijn van grensrechter/scheidsrechter bij je team.  Betrokkenheid is het doen van je kantinediensten als je kind aan het voetballen is. Betrokkenheid is het vrijwilligerswerk wat je doet voor je club. Betrokkenheid is elkaar aanspreken op houding en gedrag. Betrokkenheid is het schoonmaken van de kleedkamer na je wedstrijden. Betrokkenheid is je vinger opsteken als er gevraagd word om inzet.

Ik weet zeker dat als iedereen die zijn betrokkenheid heeft getoond in het verleden en iedereen die dat nog niet heeft gedaan dat in de toekomst gaat doen, wij een mooie toekomst tegemoet gaan zien bij onze dorpsclub Kwadijk.

Wees trots op je club Kwadijk en straal dat ook uit!

Ik wil alle sponsoren groot en klein namens de club bedanken voor hun bijdrage. Zonder sponsoren heeft een club geen bestaansrecht.

Ook alle vrijwilligers binnen de club dank voor jullie inzet!

Als ik het dan heb over vrijwilligers wil ik er graag één in het bijzonder gaan noemen. Wij hebben elk jaar nl. de vrijwilliger van het jaar. Ik wil graag Tidde Koster naar voren roepen. Tidde is sinds zijn zoon Patrick bij deze club voetbalt betrokken bij Kwadijk. Patrick voetbalt nu bij de selectie. Ik ken Tidde al jaren en Tidde is niet iemand die nadrukkelijk op de voorgrond treed. Tidde stond elke training van zijn zoon als pupil al langs de kant miste geen wedstrijd. Werd gevraagd om behulpzaam te zijn bij de trainingen en deed dat. Werd gevraagd om grensrechter te zijn en deed dat. Werd gevraagd om coach te worden en deed dat. Werd gevraagd als begeleider mee te gaan met de jeugd bij Eurosportring en deed dat. Werd gevraagd bij de selectie en deed dat. Was alle klusdagen voor de club in het verleden aanwezig. Is ook alle afgelopen klusdagen aanwezig geweest. Verwende ons met zijn eigen gemaakte erwtensoep.

Tidde heeft met zijn gezin het afgelopen jaar moeilijke tijden doorgemaakt. Maar hij was er altijd. Kortom Tidde is voor onze club een waardevolle stille kracht. Daarom is Tidde Koster voor ons dit jaar de vrijwilliger van het jaar geworden!

Rest mij nog om iedereen vanaf deze plek een mooi, sportief maar bovenal gezond 2014 toe te wensen.!

Jullie voorzitter,

Eric Binkhuysen