Nieuwe maatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond, wil het bestuur jullie hierbij informeren over de verscherpte Coronamaatregelen.
Deze maatregelen gelden vanaf vanavond 22:00 uur voor een periode van minstens 2 weken, maar mogelijk voor langer.

Alle competities en bekerwedstrijden zijn voorlopig voor 4 weken stilgelegd.


De nieuwe regels zijn als volgt:

Voor personen vanaf 18 jaar:
– Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.
– Sport alleen of in een team van maximaal 4 mensen per ruimte.
– Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Voor kinderen tot 18 jaar:
– Sporten in grotere teams is toegestaan zonder dat er afstand gehouden hoeft te worden.
– Wedstrijden met teams van de eigen club zijn toegestaan.

Daarnaast geldt:
– Sportkantines zijn gesloten.
– Douches en kleedkamers zijn gesloten.

Deze maatregelen hebben natuurlijk gevolgen voor jullie trainingen en wedstrijden.

Dat is erg vervelend maar helaas noodzakelijk.

Tenslotte, de nieuwe Noodverordening is momenteel nog in de maak. Mochten daar nog verdere verduidelijkingen naar voren komen, dan zal het bestuur jullie hierover informeren.

Laten we met elkaar afspreken dat we de aangescherpte coronaregels strikt na gaan leven, zodat op korte termijn de coronaregels kunnen worden afgezwakt en iedereen weer toegang krijgt tot onze accommodatie.