Ledenvergadering

Op 20 november a.s. 20.00 uur is er een extra ledenvergadering gepland i.v.m. het benoemen van het nieuwe bestuur.

Aftredend : Voorzitter André Tiepel

Nieuw bestuur :

  • Voorzitter : Elmar Hooijer
  • Vice voorzitter : Eric Binkhuysen
  • Penningmeester : Patricia Visser ( herkiesbaar )
  • Secretaris : Harry Tiepel ( herkiesbaar )

Ondersteunende leden voor het bestuur.

  • Sander van Leeuwe
  • Branco Bakkum
  • Damanja Visser
  • Eric Bijl
  • Suzanne Jansen

Kom en laat je stem horen.

Harry Tiepel , secretaris.