Ledenvergadering

Zet alvast in uw agenda. 15 mei is de Algemene Ledenvergadering , aanvang 20.00 uur. Agenda:

Algemene Ledenvergadering VV Kwadijk , 15 mei 2024. Aanvang 20.00

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarverslag 2022/2023
  5. Verslag van de kascommisie
  6. Bespreken van de begroting
  7. Rondvraag
  8. Sluiten vergadering