Jeugdprotocol van de KNVB i.v.m. coronavirus

PROTOCOL AMATEURVOETBAL / JEUGD Trainers, begeleiders en vrijwilligers

We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers.

Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13) geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, uitsluitend in trainings- en/of toernooivorm;
Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19) geldt dat er samen georganiseerd gevoetbald mag worden met 1,5 meter afstand, maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd;
Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan;
Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;
Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden;
Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/ of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als nietleden;
Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden;
Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training;
Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/ waterfles meeneemt;
Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld;
Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn;
Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;
Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;
Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht;
Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.

Voor de spelers.

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
Meld je tijdig aan voor de voetbaltraining of volg de afspraken van je gemeente/voetbalvereniging, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
Kom alleen naar de voetbalvereniging wanneer er voor jou een training gepland staat;
Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de voetbalvereniging;
Kom in sportkleding naar de voetbalvereniging. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest en daarna goed je handen hebt gewassen;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de voetbalvereniging en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers en bestuursleden;
Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere spelers. Bij spelers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
Neem je eigen bidon gevuld mee van huis om uit te drinken;
Spuug niet en snuit niet je neus op het veld;
Pak de bal zo min mogelijk met je handen vast, tenzij je keepershandschoenen aanhebt;
Probeer de bal zo min mogelijk te koppen;
Verlaat direct na de training de voetbalvereniging

Voor ouders/verzorgers.

Informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers/begeleiders opvolgen;
Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je voetbalvereniging zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom;
Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een voetbalactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat jouw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet jouw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de voetbalactiviteit op de sportlocatie;
Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
Als ondersteuning noodzakelijk is bij de voetbalactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
Direct na de voetbalactiviteit halen de ouders/verzorgers de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is

Voor verenigingsbestuurders.

Wil je in de openbare ruimte een voetbalactiviteit organiseren (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), stem dit eerst met de gemeente af of controleer of dit bij de gemeente is toegestaan. En/of welke faciliteiten en materialen je mag gebruiken;

Bied je voetbalactiviteiten aan maar heb je geen buitenruimte? Maak dan afspraken met de beheerder/eigenaar van een bestaande sportaccommodatie en zorg dat je op de hoogte bent van de regels die voor die accommodatie zijn vastgesteld;

Stel op de accommodatie of openbare ruimte een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de trainers, spelers en ouders en voor de gemeente;
Zorg dat ten allen tijde EHBO materialen en een AED beschikbaar zijn en deze niet achter slot en grendel zitten;
Stel ook corona-verantwoordelijken aan waarvan er altijd één herkenbaar aanwezig is (bijv. met hesje);
Neem de gebruikelijke hygiëne maatregelen in acht. Meer informatie over de maatregelen vind je op de site van het RIVM;
Instrueer trainers over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier voetbaltrainingen kunnen uitvoeren;
Communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen, website, Whatsapp-groepen en zorg dat ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
Instrueer trainers dat ze de voetballers bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor je trainers;
Hang de hygiëneregels op bij de ingang van de accommodatie én bij de velden binnen de accommodatie;
Zorg op de accommodatie/het terrein voor een duidelijke routing zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Houd de 1,5 meter onderlinge afstand in acht;
Zorg er met een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen voor dat trainers en voetballers de accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
Houd de kantine, kleedkamergebouw(en) en andere ruimtes vooralsnog gesloten. Zorg dat de materialen op het veld beschikbaar zijn voor trainers en voetballers. Alleen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;
Als trainingsmaterialen uit een opslag opgehaald moeten worden, laat dit door één trainer per team doen. Zorg bij voorkeur voor een vrije toegang;
Zorg waar nodig voor persoonlijke hygiënemiddelen en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes);
Stem met de (mede)gebruikers van de accommodatie af op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd.

Voor iedereen.

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
Douche thuis en niet op de sportlocatie vermijd het aanraken van je gezicht; schud geen handen;
Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis