Jaarvergadering verzet.

i.p.v. 29 september wordt de algemene ledenvergadering gehouden op donderdag 6 oktober aanvang 20.00 uur.

Hierbij de agenda :

Jaarvergadering VV Kwadijk , 6 oktober 2022. Aanvang 20.00

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen vorige vergadering
 5. Vaststellen van de agenda
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Bespreken van de jaarstukken
 8. Bespreken van de begroting
 9. Bestuurssamenstelling

Kiezen nieuwe bestuursleden:

Sander van Leeuwe : wedstrijdsecretaris jeugd/senioren

Branco Bakkum:  activiteiten

Robin van der Manden : sponsoring

 1. Afscheid bestuursleden :

Alex Eilers en Tidde Koster

 1. Rondvraag
 2. Sluiting vergadering.