Ledenadministratie

Wilt u lid worden van onze club, wilt u een wijziging doorgeven of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Harry Tiepel.

Wilt u opzeggen als lid of overschrijven naar een andere club, doe dit dan vóór 15 juni. Dit i.v.m. opgave voor het nieuwe seizoen bij de KNVB.

Opzeggen moet u schriftelijk of via e-mail naar de ledenadministratie.

Indien u zich niet afmeld als lid voor het nieuwe seizoen zal de gehele contributie van het nieuwe seizoen geïnd worden. Let hier goed op om moeilijkheden te voorkomen.

Adres ledenadministratie:

Harry Tiepel
Anne Franklaan 235
1443 HG Purmerend
0299-775235 / 06-50417943
htiepel@chello.nl

U kunt ook onderstaande formulieren downloaden om u in te schrijven bij onze club. U dient in te leveren :  inschrijfformulier en vrijwilligersplan.

Overschrijven :

Vanaf 7 december 2015 is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen.

Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging.

Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet. De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt. Hoe gaat het in zijn werk? Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.

 

(Nog) niet digitaal! In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele “bewijsmiddelen”, met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract.