In Memoriam Dick Doets

En er is alweer een echte Kwadijker heengegaan.
Afgelopen weekend is overleden Dick Doets. Helaas moest hij zijn laatste jaren buiten Kwadijk verblijven. Dat ik bij de club kwam, woonde hij naast zijn broer Jaap in Kwadijk naast het café, dat nu zo in verval staat. Daarna verhuisde hij naar een bejaardenwoning aan het Hollandiaplantsoen en omdat de laatste jaren zijn gezondheid achteruit ging kon hij niet meer alleen wonen en kreeg hij een plek in “ De Molentocht “ in Purmerend.

Dick was een van die pijlers waarop de voetbalclub altijd kon steunen. Als voetballer, hoorde ik uit betrouwbare bron, was hij een snelle rechtsbuiten. De enige elftalfoto waar ik Dick op ontdekte, was een foto van het tweede elftal uit 1957. Maar hij verdedigde ook de kleuren van Kwadijk in het eerste elftal. In 1963 werd hij met dat team kampioen. Ikzelf heb hem niet kunnen bewonderen.

Net zoals zijn broer deed hij erg veel voor de club. Toen de club, voor dit complex, achter het Gemeentehuis speelde in 1956 had Dick de fundering gelegd waar later de kleedkamers op werden gebouwd.
Verder deed hij samen met Chris Lenstra het clubblad, dat toen nog gestencild werd. Vele malen hebben de heren zwarte handen gehad, als het stencil weer eens dwars zat. Volgens mij hebben ze dit wel minstens 35 jaar gedaan.

Samen met Jaap verzorgde Dick ook het lijnentrekken van de beide velden, Dat wil zeggen Dick liep achter de lijnkar en Jaap stond aanwijzigingen te geven. Dat was ook het verschil tussen beide broers, Dick was heel rustig en bij Jaap hoorde je dat hij aanwezig was. Nadat Dick ermee gestopt was, moest Jaap zelf achter de lijnkar, totdat ook hij de kar moest laten staan.

Na zijn actieve jaren voor de club werd Dick supporter en werd hij regelmatig langs de lijn gezien. Ook bij de teams waar ik in speelde. Het werd een vast groepje, Dick en Jaap en Jaap Groen. Jammer genoeg viel het clubje na een paar jaar uiteen door verscheidene gezondheidsproblemen.

Wij wensen Janna, de familie Buurs en verdere familie veel sterkte in deze dagen.

Namens het bestuur, Harry Tiepel