Hulde aan Jan Zijp

Afgelopen zondag 31 maart is Jan Zijp gehuldigd door de KNVB . Hij werd benoemd tot lid van verdienste van de KNVB en kreeg het certificaat en de bijbehorende speld uitgereikt door de KNVB-ambassadeur Rob van Twuijver. Voor hen in de club die Jan niet kennen ( hahahaha ), hij is de man die vrijdags helpt met de lijnen op het veld te trekken, zodat de spelers in het weekend de grasmat kunnen bespelen. Verder is hij al zo’n veertig ( als het niet meer is ) bestuurslid, consul, clubblad maker, klussenman , voetballer geweest en ik zal waarschijnlijk nog een paar dingen vergeten zijn.

Gelukkig is de voorbereiding voor de huldiging geheim gebleven, zodat Jan geheel verrast werd na de wedstrijd van zijn vierde. Het kostte enige moeite hem in de kantine te houden, maar het lukte. Toen Rob van Twuijver ( die hij kent ) binnenkwam rook hij onraad, maar toen zijn naam genoemd werd, schrok hij toch wel even. Na een woordje van Rob werd hem de speld opgeprikt en het bijbehorende certificaat uitgereikt. Na een woordje van onze voorzitter Eric en een kleine attentie voor Jan en een bloemetje voor de vrouw naast de man, Gerrie, nam Jan het woord voor een bedankje. Mooi dat zijn kinderen en kleinkinderen ook aanwezig waren.

Dan is het tijd om de formaliteiten achter ons te laten en er een verder gezellige middag van te maken. De zgn. ronde tafel notabelen ( waar Jan ook toe behoort ) waren ook uitgenodigd en waren zowat voltallig aanwezig. Het werd dan ook een soort reunie. Er waren verder nog wat oude- en nieuwe bestuursleden uitgenodigd. Het werd dan ook erg gezellig en Jan kan trots met de speld door het dorp lopen of fietsen.

Dankwoord van Jan