Bestuur & Organisatie

Het bestuur van Voetbal Vereniging Kwadijk kent zeven hoofdbestuursleden, zeven leden van de jeugdcommissie en daarnaast diverse commissies die onder supervisie van het bestuur hun werkzaamheden verrichten. Hierbij een overzicht:

Hoofdbestuur: Alle correspondentie graag via htiepel@chello.nl

Andre Tiepel Voorzitter
Patricia Visser Penningmeester: penningmeesterkwadijk@hotmail.com
Harry Tiepel Secretaris 06-50417943

Bestuursondersteuning :

Sander van Leeuwe Wedstrijdsecretaris jeugd / senioren 06-31172501
Branco Bakkum Activiteiten
Robin van der Manden Sponsoring

Contributie inning:

Clubcollect

Jeugdcommissie: Alle correspondentie graag via jeugdcommissie@vvkwadijk.nl

Sander van Leeuwe jeugdzaken 06-31172501

 

Eric Bijl Vertegenwoordiging JO19

Sponsorcommissie:

Robin van der Manden robin.van.der.manden@hotmail.com

Overige afdelingen:

Peter Waaksma
Accommodatie Beheer
0299-623239
06-51356245
Harry Tiepel
Ledenadministratie / Webmaster / kantinezaken en nog veel meer
06-50417943
htiepel@chello.nl