Bestuur & Organisatie

Het bestuur van Voetbal Vereniging Kwadijk kent zeven hoofdbestuursleden, zeven leden van de jeugdcommissie en daarnaast diverse commissies die onder supervisie van het bestuur hun werkzaamheden verrichten. Hierbij een overzicht:

Hoofdbestuur: Alle correspondentie graag via htiepel@chello.nl

Andre Tiepel Voorzitter
Vacature Vice-voorzitter
Patricia Visser Penningmeester: penningmeesterkwadijk@hotmail.com
Alex Eilers  Secretaris
Harry Tiepel Algemene zaken
Alex Eilers Wedstrijdsecretaris senioren

06-10848134

Damanja Visser  Jeugdzaken

Contributie inning:

Clubcollect

Jeugdcommissie: Alle correspondentie graag via jeugdcommissie@vvkwadijk.nl

Tidde Koster Voorzitter
Suzanne Jansen Vice-voorzitter
Damanja Visser Secretaris
Suzanne Jansen Wedstrijdzaken 06-24278497

Suus76@ziggo.nl

Marcel van Wort Vertegenwoordiging JO8-14

jeugdtrainers@vvkwadijk.nl

Eric Bijl Vertegenwoordiging JO18
Vacature Algemene Zaken

Sponsorcommissie:

Eric Binkhuysen
Vertegenwoordiger
brigadierdog@ziggo.nl
06-53588620

Overige afdelingen:

Peter Waaksma
Consultant / Accommodatie Beheer
0299-623239
06-51356245
Harry Tiepel
Ledenadministratie / Webmaster / kantinezaken
06-50417943
htiepel@chello.nl