Bestuur & Organisatie

Het bestuur van Voetbal Vereniging Kwadijk kent drie hoofdbestuursleden,  drie bestuursondersteuners en daarnaast diverse commissies die onder supervisie van het bestuur hun werkzaamheden verrichten. Hierbij een overzicht:

Hoofdbestuur: Alle correspondentie graag via htiepel@chello.nl

Elmar Hooijer Voorzitter
Eric Binkhuysen Vice-voorzitter
Patricia Visser Penningmeester: penningmeesterkwadijk@hotmail.com
Harry Tiepel Secretaris 06-50417943

Bestuursondersteuning :

Sander van Leeuwe Wedstrijdsecretaris jeugd / senioren 06-31172501
Branco Bakkum Activiteiten
Robin van der Manden Sponsoring

Contributie inning:

Clubcollect

Jeugdcommissie: Alle correspondentie graag via jeugdcommissie@vvkwadijk.nl

Sander van Leeuwe jeugdzaken 06-31172501

 

Sponsorcommissie:

Robin van der Manden robin.van.der.manden@hotmail.com

Overige afdelingen:

Peter Waaksma
Accommodatie Beheer
0299-623239
06-51356245
Harry Tiepel
Ledenadministratie / Webmaster / kantinezaken en nog veel meer
06-50417943
htiepel@chello.nl