Helaas, helaas

Beste leden, het volgende bericht ontvingen we afgelopen dinsdag van de KNVB

“  Beste bestuurders/officials,

Waarschijnlijk hebben jullie zojuist ook de persconferentie gekeken waarin het kabinet de verlenging van de maatregelen heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten. Tot onze grote spijt. Ook ons voetbalhart doet zeer. Maar gezondheid gaat voor alles.

Hoewel dit een moeilijk besluit is geweest, vinden we het belangrijk om duidelijkheid te geven aan alle voetballiefhebbers van Nederland. Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Met de verlenging van de maatregelen kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om wedstrijden nog door te schuiven tot na de start van de zomerstop. Onder andere omdat de zomervakantie in sommige regio’s al op 4 juli start “.

Helaas zit het seizoen er dus ook op voor Kwadijk. Natuurlijk vinden wij dat als bestuur betreurenswaardig, maar hebben wij de richtlijnen van regering en KNVB te volgen.

De afgelopen weken waren al geen pretje, binnen blijven en niet even lekker tegen een bal trappen met 22 man in de frisse lucht.

Ook is het voor de club financieel een debacle. Er zijn geen kantine-inkomsten en er zijn producten die over datum raken en dus niet meer verkocht kunnen worden.

Het bestuur doet er alles aan om de club niet ten onder te laten gaan en probeert op allerlei manieren regelingen en tegemoetkomingen tot stand te brengen. Wat voor gevolgen heeft dit voor de contributie ?

We kunnen ons voorstellen, dat ook hierover vragen leven. Maar de contributie blijft voor een heel seizoen gelden en zou inmiddels door alle leden al voldaan moeten zijn. Er wordt daarom bijvoorbeeld niet een deel van de contributie teruggeboekt.

Er is hierbij allereerst sprake van solidariteitsprincipe. Bij een vereniging moeten niet alleen de taken gezamenlijk ingevuld worden, maar ook de lasten samen worden gedragen. Alle sportverenigingen zullen het financieel moeilijk krijgen. Vooral de voetbalverenigingen halen een groot deel uit de kantineopbrengsten, die nu stilliggen, terwijl veel vaste lasten gewoon door blijven lopen. Het is onze overtuiging, dat de leden hun club niet willen zien omvallen.

Daarnaast is er ook juridisch een verschil tussen een lid van een vereniging en een klant van een ( commercieel ) bedrijf. Als een training of activiteit niet kan doorgaan, staat dat los van de contributie. Hieronder uitgebreidere informatie hierover. Wij gaan er vanuit, dat er begrip is voor de positie van de club.

De inning van contributie in deze coronatijd.

De club is ineens dicht, geen activiteiten, vergaderingen of trainingen. Menig lid denkt nu dat de inning van contributie niet doorloopt of dat hij geld terug kan vorderen. Maar dat is niet zo.   De inning van contributie bij de leden mag gewoon doorlopen. Ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen. 

Lidmaatschap versus overeenkomst. De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken.

Contributie blijft verschuldigd .Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een sportschool.

Wanprestatie en overmacht .Een sportschool werkt met een overeenkomst. Het is dan bepalend wat er in deze overeenkomst staat. En er bestaan dan wel rechten en plichten. Als een sportschool zijn verplichtingen niet nakomt, dan levert dit in beginsel wanprestatie op. Het kan echter zo zijn dat er sprake is van overmacht. Of de sportschool daar een beroep op kan doen, moet van geval tot geval bekeken worden.

Eerst een ledenvergadering. Het kan ook zo zijn, dat de club, in overleg met de leden, even stopt met de contributie-inning. Bijvoorbeeld uit coulance, omdat er geen activiteiten zijn. Maar zo’n besluit kan het bestuur meestal pas na een ledenvergadering nemen. En die mag in deze coronatijd even niet gehouden worden.

Wij wensen jullie en jullie familie een goede gezondheid toe en hopen dat het virus jullie niet treft. Hopelijk kunnen we het volgende seizoen weer gewoon voetballen en zien we iedereen weer op het complex verschijnen.

Het bestuur heeft nog wel wat te regelen en zal jullie via deze weg en op de site en facebook af en toe op de hoogte houden.

Op de site van de KNVB ( www.knvb.nl ) kun je allerlei informatie vinden met betrekking tot de stopzetting en kun je allerlei vragen en antwoorden bekijken.