Digitaal overschrijven

Vanaf 7 december 2015 is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen.

Lees meer op de website (onder clubinfo en dan ledenadministratie).