Club van 100

Sinds een aantal jaren hebben wij een groot bord in de kantine hangen genaamd: “De Club van 100”. Op dit bord hangen mensen en bedrijven die een € 50,00 hebben betaald ten behoeve van de jeugd. U krijgt een klein blauw naambordje waarin uw naam wordt gegraveerd. We hopen dit jaar het bord vol te krijgen. \

Wilt u ook graag een naambordje op dit bord?

Aanmelden kan door dit formulier INSCHRIJFFORMULIER CLUB VAN 100  in te vullen. Daarna mag het formulier gemaild worden naar penningmeesterkwadijk@hotmail.com of worden afgegeven in de bestuurskamer.