Coronamaatregelen Kwadijk

Coronamaatregelen bij Kwadijk

Jeugd

Spelers komen aangekleed op de vereniging, in de kleedkamers alleen wat drinken / teambespreking, Geen ouders in de kleedkamer, maximaal 2 leiders per team in de kleedkamer. Geen douches gebruiken na de wedstrijd

Senioren

Per team worden er 2 kleedkamers beschikbaar gesteld.

Alleen omkleden in de kleedkamer, teambespreking zoveel mogelijk op het veld

Kantine

Het is verplicht om op de stoelen te zitten, als het maximale aantal zitplaatsen ( 14 stuks ) is bereikt is er geen toegang meer tot de kantine

Bezoekers moeten bij betreden kantine, verplicht inschrijven

Per team moet er vanuit het team een coronacoördinator worden aangewezen om de maatregelen te handhaven.

Is er geen coördinator aangewezen dan zal de kantine worden afgesloten.

Op het terras dient ook 1,5mtr gehandhaafd te blijven en wordt men ook geacht te zitten.