Corona en de toekomst van VV Kwadijk

Het Coronavirus houdt de wereld in een ijzersterke greep. Dus ook onze VV. Ondanks alle maatregelen dus toch een 2e golf. Ik ga verder niet in op oorzaken en gevolgen, daar zijn andere podia voor. 

We merken allemaal wat de maatregelen voor onze sportbeleving betekent. En we blijven hopen dat alles, hopelijk binnen afzienbare tijd, weer “normaal” wordt. 

Maar ondanks alles is het bestuur achter de schermen bezig om onze VV op de toekomst voor te bereiden. Er zijn diverse plannen. Daarvoor zijn we, onder andere, met de gemeente Edam/Volendam in gesprek. En niet alleen met de gemeente. Er is ook een bedrijf dat zich bezighoudt met het coachen van sportverenigingen inzake energie, Sportstroom. Zij hebben eerder dit jaar een energiescan gemaakt van onze accommodatie. Daaruit zijn een aantal zaken voortgekomen die onze aandacht vereisen. Daarvoor zal het bestuur in de nabije toekomst actie gaan ondernemen. Om die acties te kunnen bewerkstelligen is natuurlijk geld nodig. Ook daarmee is het bestuur bezig.

De voorgenomen acties zijn:  

Vervanging van alle veldverlichting door LED-verlichting (verantwoording gemeente);

Vervanging van allerlei keukenapparatuur door energiezuinige items;

Maatregelpakket energie/gas Sportstroom;

Het isoleren van buizen in bv het stookhok en het dichten van bv kieren in ramen/kozijnen;

Het isoleren van de wanden áchter de verwarming in de kantine;

Vervanging van de plafonds in kantine en keuken en het aanbrengen van LED-verlichting. 

Met deze acties is het bestuur bezig om de accommodatie in de toekomst energiezuiniger te maken

Er zijn ook een paar bestuursleden en vrijwilligers bezig geweest om een aantal dingen binnen en buiten mooi op te knappen. Daarvoor hartelijk bedankt. We zullen met alle acties in het vooruitzicht, hulp nodig hebben.

Dus mijn motto is: Samen zijn wij VV Kwadijk!!        

Let goed op jezelf en je naasten en blijf gezond.  

André Tiepel

Voorzitter VV Kwadijk