Contributie

Inning contributies :

ClubCollect.

Contributies per 2018-2019:

Categorie Bedrag
Senioren € 208,00
O19, O18, O17 en O16 € 158,00
O15, O14, O13 en O12 € 135,00
O11, O10, O9 en O8 € 122,00
Niet spelend lid € 75,00
Alleen trainen € 52,00
Afkoop vrijwilligers €50,00
Donateur € 73

Rekeninggegevens Voetbal Vereniging Kwadijk:
IBAN: NL28 RABO 03541546 99.

collect1

Tussentijdse opzegging vrijwaart u niet van uw contributieverplichtingen tot het einde van het seizoen !

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met de gebruikelijke indexatie.