Beveiligingsbeleid VV Kwadijk

Beveiligingsbeleid VV Kwadijk .

Het is belangrijk, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met informatie zoals persoonsgegevens. Hiervoor hanteert VV Kwadijk het volgende beveiligingsbeleid :

• VV Kwadijk maakt voor haar ledenadministratie gebruik van Sportlink. Een aantal bestuursleden en andere vrijwilligers hebben toegang tot Sportlink door middel van een persoonlijk account.
• Iedereen die toegang heeft tot Sportlink, is verplicht zijn/haar inloggegevens geheim te houden
• Voor de website maakt VV Kwadijk gebruik van Antagonist BV . een aantal bestuursleden en andere vrijwilligers hebben toegang tot Antagonist BV.
• Iedereen die toegang heeft tot Antagonist is verplicht de inloggegevens geheim te houden.
• Met deze leveranciers van alle externe systemen is een Verwerkersovereenkomst afgesloten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) dan wel hebben de leveranciers in hun gebruikersvoorwaarden benoemd wat zij doen om aan de AVG-eisen te voldoen.
• Iedereen met toegang tot de systemen die VV Kwadijk gebruikt doen dit op eigen privé hardware. Al deze gebruikers zijn verplicht hun hardware te beveiligen met een complex wachtwoord ( met hoofdletters, cijfers en leestekens ) .
• Ieder ( bestuurs ) lid of andere vrijwilliger dient geconstateerde of vermoede beveiligingslekken direct te melden conform het “ Protocol melden datalek VV Kwadijk “.
• Wanneer een bestuurslid of vrijwilliger stopt met zijn/haar taken, worden de persoonlijke accounts tot Sportlink en Antagonist BV direct geblokkeerd.