Bestuursamenstelling

Op 20 november j.l. was er een extra ledenvergadering i.v.m. het benoemen van het nieuwe bestuur. Aangezien er geen tegenkandidaten en bezwaren waren, zijn de volgende bestuursleden en ondersteunende leden benoemd .

Nieuw bestuur :

 

Voorzitter : Elmar Hooijer

  • Vice voorzitter : Eric Binkhuysen
  • Penningmeester : Patricia Visser
  • Secretaris : Harry Tiepel

Ondersteunende leden voor het bestuur.

  • Sander van Leeuwe
  • Robin van der Manden
  • Branco Bakkum
  • Damanja Visser
  • Eric Bijl
  • Suzanne Jansen

Harry Tiepel , secretaris.