AVG

Wat is de AVG en wat heeft een voetbalvereniging daarmee te maken ? . Voor wie het nieuws in de media en de mailtjes en post van diverse organisaties over dit onderwerp heeft gemist, het betreft de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle bedrijven en verenigingen hebben zich erop moeten voorbereiden, om op 25 mei daaraan te voldoen. Hierbij wil het bestuur van VV Kwadijk er wat meer uitleg over geven.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent, dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalverenigingen, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens en een ieder te informeren over de wijze waarop zij dat doen.
De AVG houdt in dat ook verenigingen moeten kunnen aangeven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden, vrijwilligers en andere relaties. Ook VV Kwadijk neemt de privacy van haar leden uiteraard serieus en het bestuur is dan ook al enige tijd bezig om zo goed mogelijk aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

Bij VV Kwadijk werken enkele vrijwilligers met persoonsgegevens, zoals het leden- en sponsorbestand. VV Kwadijk tracht dit zo zorgvuldig mogelijk te doen en in het kader van de AVG heeft het bestuur ook een Privacy policy (of Privacyverklaring) opgesteld.
Hebben wij dan al alles op orde? Het antwoord is nee, maar wij voldoen wel aan de verplichting dat wij daarvoor de inspanningen hebben geleverd en nog verder zullen leveren.
Soms is het ook erg lastig om aan de ingewikkelde wetgeving te voldoen. Bijvoorbeeld, omdat het verplicht te gebruiken Sportlink (waarin onze ledenadministratie wordt verwerkt en waaruit de KNVB informatie krijgt) er nog niet op ingericht is om persoonsgegevens na verloop van tijd te verwijderen. Of omdat de praktische haalbaarheid soms lastig is. Hoe controleer je immers bij leden wie wel of niet op de (wedstrijd)foto wil voor de website en onze sociale media? Zo zullen alle verenigingen zorgvuldig, naar eer en geweten en in de geest van de privacywetgeving omgaan met de persoonsgegevens van hun leden en relaties.
Indien er vragen over de AVG zijn en hoe VV Kwadijk daarmee omgaat, dan kunnen deze worden gesteld via een mail naar htiepel@chello.nl

Hoofdbestuur VV Kwadijk