Afscheidswoord als voorzitter

Beste leden, vrijwilligers en vrienden van Kwadijk.

Per 1 september heb ik mijn functie als voorzitter neergelegd. Over een paar weken ga ik namelijk verhuizen naar de provincie Drenthe.

Er zijn een hoop dingen gebeurd in een betrekkelijk korte periode. Vooral de coronatijd heeft een behoorlijke impact gehad. Maar ook het verminderen van het aantal (jeugd)leden. Er zijn ook een aantal positieve dingen gebeurd. Zoals de verduurzaming van het complex, zonnepanelen, de LED-verlichting op het 2e veld en de oefenhoek, de nieuwe apparatuur in de keuken en natuurlijk de smulkantine.

Begonnen als keeper in het vijfde. Daarna in de selectieteams. Op latere leeftijd in het 4e (bierde) gespeeld. Tussendoor een uitstapje gemaakt naar de zaterdag 2. Ik denk dat ik de enige bij Kwadijk ben die ooit zowel op zaterdag als op zondag een kampioenschap heb mogen vieren. Voorzitter geweest in het jeugdbestuur en jeugdleider. Bij Henk Braspenning als keepertrainer. Zo’n 30 jaar het klaverjassen georganiseerd.

Nu ga ik de vereniging als voorzitter verlaten. Mijn opvolger is al bekend. Elmar Hooijer heeft een (bestuurs)verleden bij de club en ik ben dan ook heel blij dat hij mij opvolgt. Hij heeft al een paar ideeën om de vereniging weer tot bloei te laten komen. Ik spreek dan ook alle vertrouwen in hem uit.

Ik wens iedereen die VV Kwadijk een warm hart toedraagt het beste en wellicht tot ziens.

André Tiepel