Bestuur & Organisatie

Het bestuur van Voetbal Vereniging Kwadijk kent zeven hoofdbestuursleden, zeven leden van de jeugdcommissie en daarnaast diverse commissies die onder supervisie van het bestuur hun werkzaamheden verrichten. Hierbij een overzicht:

Hoofdbestuur: Alle correspondentie graag via htiepel@chello.nl

Eric Binkhuysen Voorzitter
Elmar Hooijer  Vice-voorzitter
Patricia Visser Penningmeester: penningmeesterkwadijk@hotmail.com
Alex Eilers  Secretaris
Harry Tiepel Algemene zaken
Alex Eilers Wedstrijdsecretaris senioren

06-10848134

Damanja Visser  Jeugdzaken

Contributie inning:

Clubcollect

Jeugdcommissie: Alle correspondentie graag via jeugdcommissie@vvkwadijk.nl

Tidde Koster Voorzitter
Vacature Vice-voorzitter
Damanja Visser & Patricia Visser Secretaris en Wedstrijdzaken

Vertegenwoordiging JO19

Oscar Bakkum Scheidsrechterzaken
Vacature Vertegenwoordiging JO15
Martin Huizer Vertegenwoordiging JO13
Vacature Algemene Zaken

Sponsorcommissie:

Eric Binkhuysen
Vertegenwoordiger
brigadierdog@ziggo.nl
06-53588620

Overige afdelingen:

Peter Waaksma
Consultant / Accommodatie Beheer
0299-623239
06-51356245
Harry Tiepel
Ledenadministratie / Webmaster / kantinezaken
06-50417943
htiepel@chello.nl