Bestuur & Organisatie

Het bestuur van Voetbal Vereniging Kwadijk kent zeven hoofdbestuursleden, negen leden van de jeugdcommissie en daarnaast diverse commissies die onder supervisie van het bestuur hun werkzaamheden verrichten. Hierbij een overzicht:

Hoofdbestuur: Alle correspondentie graag via hoofdbestuur@vvkwadijk.nl

Eric Binkhuysen Voorzitter
Elmar Hooijer  Vice-voorzitter
Patricia Visser Penningmeester
Robert de Bruijn  Secretaris
Jan Zijp Algemene zaken
Alex Eilers Wedstrijdsecretaris senioren

06-10848134

Damanja Visser  Jeugdzaken

Contributie inning

Clubcollect

Jeugdcommissie: Alle correspondentie graag via jeugdcommissie@vvkwadijk.nl

Damanja Visser Voorzitter
Elmar Hooijer Vice-voorzitter
Robert de Bruijn Secretaris en Wedstrijdzaken
Oscar Bakkum Scheidsrechterzaken
John Bakarbessy Trainerszaken
Martin Huizer Wedstrijdzaken en Vertegenwoordiging O19-O13
Anita Eenkhoorn Vertegenwoordiging O11-O9
Marjorie Anema Vertegenwoordiging O11-O9
Jan Pfann Algemene Zaken

Sponsorcommissie:

Peter Waaksma
Vertegenwoordiger
0299-623239
06-51356245
Randall Vader
Administratie
0299-772628
06-52728568

Overige afdelingen:

Peter Waaksma
Consultant / Accommodatie Beheer
0299-623239
06-51356245
Harry Tiepel
Ledenadministratie / Webmaster/kantinezaken
0299-775235

06-50417943
htiepel@chello.nl

Randall Vader
Webmaster / Automatisering
0299-772628
06-52728568